Magnus HilleskogMed ett levande intresse för vår gröna miljö - med erfarenhet och kunskap - utför jag arbeten med garanti och bra priser. Trädgård i Form är ett enmansföretag som jag startade under hösten 1988 och har sedan dess verkat i och omkring Malmöregionen.

Jag inriktar mig huvudsakligen på trädgårdsunderhåll – så som gräs- och häckklippning, beskärning och rabattskötsel – mot företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Trädgård i Form utför även större och mindre nyanläggningar och planteringar. Jag samarbetar med etablerade plantskolor, grävmaskinister och transportföretag.

Magnus Hilleskog
Trädgård i Form
Innehavare av branschens mästarebrev

Mästare Sveriges Hantverksråd Mästare

Vill du veta mer eller beställa en offert? Beställ en kostnadsfri offert!